سینی همبرگر p286p286


مناسب برای داخل سالن، بسیار پرکاربرد و استفاده آسان